Regulamin stary

 

Regulamin Hurtowni Internetowej

Informacje wstępne

Właścicielem Hurtowni Internetowej, zwanej w dalszej części Hurtownią, jest Firma

AGAWA Paweł Przytuła z siedzibą w Zielonej Górze, al. Niepodległości 7A/43 zarejestrowana w Urzędzie Miasta Zielona Góra pod numerem 23700 o numerze NIP 929-157-01-31, REGON 970688844 - zwana w dalszej części Sprzedawcą.

Wszelkie prawa do całej zawartości witryny internetowej są zastrzeżone.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację zawartych na tej stronie zasad jej użytkowania.

Oferta hurtowni przeznaczona jest dla podmiotów gospodarczych.

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców hurtowni. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się na stronie internetowej, wprowadzania nowych towarów do oferty. Strony wiąże cena obowiązująca w chwili złożenia zamówienia.

Ceny produktów znajdujących się w asortymencie Hurtowni podane są netto i brutto, wyrażone są w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

Sprzedawca wystawia fakturę VAT do każdego zamówienia. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury.
Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.

Rejestracja

Podstawowym warunkiem możliwości korzystania ze strony (m.in. sporządzania zamówień)  jest dokonanie rejestracji, czyli wypełnienie formularza danymi osobowymi i adresowymi zgodnymi z prawdą oraz podanie swojej nazwy użytkownika i hasła, które należy zapamiętać i które będą służyły w przyszłości do logowania się na stronie. Należy wypełnić wszystkie pola formularza oznaczone jako obowiązkowe. Nie wypełnienie ich będzie uważane za odstąpienie od rejestracji.

Składanie zamówień

Aby złożyć zamówienie w Hurtowni, Klient powinien postępować wg poniższej procedury.

Zarejestrować się w Hurtowni. Podczas rejestracji potrzebne będą dane osobowe oraz dane do faktury VAT. Zakupów może dokonywać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Zalogować się w Hurtowni, używając w tym celu hasła otrzymanego w czasie rejestracji, wybrać odpowiedni produkt oraz wpisać żądaną ilość, złożyć zamówienia na wybrany towar.

Oczekiwać na potwierdzenie zamówienia pocztą elektroniczną. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w złożonym przez Klienta zamówieniu, nie nastąpi jego potwierdzenie przez Sprzedawcę.

Termin realizacji zamówionych przez Klienta produktów, będących na magazynie wynosi maksymalnie 7 dni roboczych. Dokładny termin dostawy produktu będzie ustalany indywidualnie z Klientem. Klient może wybrać, czy zakupy mają zostać dostarczone pod adres, który widnieje na fakturze czy pod inny wskazany adres.

Po dokonaniu pokwitowania przyjęcia przesyłki, Klient może w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej dokonać sprawdzenia zawartości oraz stanu przesyłki.

Zamówienie może być złożone przez stronę internetową Hurtowni, na faks lub telefonicznie.

Zamówienia w hurtowni internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni od poniedziałku do piątku, po godz.14.00 oraz w soboty, niedziele i święta, potwierdzane będą najpóźniej przez Sprzedawcę w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.

Zamówienia

Hurtownia umożliwia złożenie zamówienia na cztery różne sposoby:

·         online, za pośrednictwem sklepu internetowego www.doniczkitorfowe.pl

·         pocztą elektroniczną, pod adresem:  zamowienie@torfowe.pl

·         telefonicznie, pod numerami telefonów: 515 175 722

·         faksem, pod numerem: 68 451-10-77

Czas realizacji

W trosce o zadowolenie klientów staramy się, aby większość towarów znajdujących się w naszej ofercie była dostępna natychmiast. Towary dostępne w magazynie wysyłamy jeszcze tego samego dnia, jeśli potwierdzenie zamówienia nastąpiło do godziny 12:00. W przypadku towarów, których nie posiadamy w magazynie, ich dostępność zależy od czasu jaki potrzebują nasi dostawcy na ich dostarczenie.
Jeżeli sprowadzenie zamówionych przez Państwa towarów wymaga więcej czasu, nasz przedstawiciel handlowy poinformuje Państwa o tym fakcie, podając planowany termin dostawy. W przypadku braku możliwości sprowadzenia zamówionego towaru zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówienia.

 

Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów Klient może zrezygnować z zakupionego towaru w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Odstąpienie powinno nastąpić na piśmie.  

Koszty przesyłki pokrywa Klient. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 7 dni roboczych od daty wpłynięcia. W przypadkach uzasadnionych towar będzie wymieniany na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe nastąpi zwrot zapłaconej kwoty (bez kosztów przesyłki).

Zwrot pieniędzy następuje w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zwracanego towaru na adres lub rachunek bankowy Klienta.  Do towaru należy dołączyć oryginał faktury VAT. Klient wysyła towar na własny koszt.

Miejsce i sposób składania reklamacji, tryb postępowania reklamacyjnego

Klienci w ciągu 3 dni mogą składać reklamacje dotyczące niezgodności towarów z umową lub funkcjonowania Hurtowni, kierując pisemną reklamację na adres:
AGAWA Paweł Przytuła
ul. Wyszyńskiego 7

65-536 Zielona Góra 

lub elektronicznie na e-mail: biuro@torfowe.pl

W pisemnej reklamacji Klient podaje: swój adres korespondencyjny, datę zakupu towaru lub korzystania z Hurtowni, rodzaj i opis zgłaszanej wady towaru lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Hurtowni, podstawę roszczenia, które podnosi Klient (niezgodność towaru z umową, gwarancja) oraz załącza kopię dowodu zakupu towaru.

W przypadku uszkodzeń mechanicznych zamówionych towarów powstałych w dostawie Klient powinien je zgłosić w obecności dostawcy w momencie przyjmowania dostawy towaru oraz potwierdzić protokołem reklamacyjnym będącym w posiadaniu dostawcy.

Ochrona danych osobowych

Wszystkie dane przesyłane przez klienta do naszej firmy podlegają ochronie zgodnie z ustawą o danych osobowych i nie ulegają przetwarzaniu w jakichkolwiek innych celach niż realizacja zamówienia. Adresy e-mail jak i dane teleadresowe naszych klientów nie są wykorzystywane w celach marketingowych. Użytkownicy mają prawo zmieniania i usuwania swoich danych.

Postanowienia końcowe

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treść obcych informacji i ogłoszeń zamieszczonych w Hurtowni przez osoby trzecie.

Dokonanie zakupów za pośrednictwem Hurtowni oznacza akceptację przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu, tym samym zobowiązuje się on do jego przestrzegania i korzystania  z Hurtowni wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

Właściciel strony zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany wchodzą  w życie po opublikowaniu ich na niniejszej stronie internetowej, w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy.

Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Postanowienia Regulaminu nie uchybiają odpowiednim przepisom kodeksu cywilnego, Ustawy oraz innym przepisom mającym zastosowanie do działalności i funkcjonowania Hurtowni Internetowej.

Pytania ?

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, chętnie na nie odpowiemy pod numerem telefonu 515 175 722 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem  biuro@torfowe.pl  Zapraszamy!

Życzymy zadowolenia z udanych zakupów!

Podziel się swoim komentarzem z innymi
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixel